El Somni dels Alquimistes

El Somni dels Alquimistes

Aquest vídeo ens fa una demostració científica d’una reacció redox, recobrint una moneda de zinc. Menció X(p)rimenta 2021 en la categoria Batxillerat i Cicles Formatius. Institut Castelló d’Empúries (Castelló...
Osmosi

Osmosi

Aquest vídeo explica de forma molt visual que és l’Osmosi. Per poder demostrar aquest procés s’han utilitzat patates. L’experiment s’ha basat a deixar durant un temps determinat cinc trossos de patates iguals en quatre dissolucions diferents, una amb una concentració...
Simula una erupció volcànica!

Simula una erupció volcànica!

Aquest experiment fa visible la pujada del magma per l’escorça terrestre. Si vols saber quines lleis físiques intervenen en la formació dels volcans, aquest experiment casolà et donarà algunes respostes. El geòleg David Brusi mostra com es pot simular una...
Formació d’un líquid a partir de dos sòlids

Formació d’un líquid a partir de dos sòlids

Amb l’experiment que es fa al vídeo es pretén veure la forma en què, combinant dos sòlids es pot obtenir un líquid. Es  fa servir clorur d’amoni i hidròxid de bari per tal de demostrar la hipòtesi de formar un líquid d’aigua en combinar els dos sòlids....
La dilatació dels líquids

La dilatació dels líquids

Els infants d’aquesta escola utilitzen astutament aigua calenta i aigua amb gel, i diversos recipients, per demostrar com els líquids es dilaten quan augmenta la temperatura i es contrauen quan disminueix. Es tracta d’un experiment senzill però molt visual i efectiu....
Experiments amb CO₂

Experiments amb CO₂

Mirant aquest vídeo podràs descobrir diferents experiments relacionats amb el CO₂. Menció X(p)rimenta 2014 en la categoria Secundària. IES Ronda...
Simulem un espectròmetre

Simulem un espectròmetre

L’objectiu de l’experiment és determinar la concentració de permanganat potàssic en una dissolució, utilitzant la tècnica de l’espectrofotometria d’absorció. Aquesta tècnica normalment es realitza mitjançant un espectrofotòmetre, un aparell que...