Experimenta

Osmosi

29 novembre 2021 | Batxillerat i FP, Experimenta, Química

Aquest vídeo explica de forma molt visual que és l’Osmosi. Per poder demostrar aquest procés s’han utilitzat patates. L’experiment s’ha basat a deixar durant un temps determinat cinc trossos de patates iguals en quatre dissolucions diferents, una amb una concentració del 5 de sal, l’altre del 2, una amb aigua destil·lada i l’altre amb aigua de l’aixeta. En les dissolucions del 2 i del 5 es pot veure els canvis més notoris, sobretot en la del 5, ja que les patates han disminuït respectivament la seva mida i han ennegrit. En les de l’aigua de l’aixeta i l’aigua destil·lada no s’han produït canvis tan notoris, tot i això, les patates que estan en aigua destil·lada han augmentat una mica la seva proporció.

Premi X(p)rimenta 2021 en la categoria Batxillerat i Cicles Formatius. Escola Gravi (Barcelona).

0 Comentaris

Envieu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.