Scientia Ex Machina (Còmic 1): El noi que parlava amb els animals (Comunicació animal)

23 febrer 2021 | Arts i Humanitats, Biologia, ESO, Material didàctic

Scientia Ex Machina (SeM) és una forma innovadora i amena d’apropar el món de la recerca a les escoles mitjançant projectes didàctics que giren al voltant d’una sèrie de 5 còmics. Els temes científics de la sèrie s’agrupen en unitats de contingut basades en ciències concretes. Per aquesta sèrie de 5 còmics s’ha escollit l’estudi del llenguatge des dels punts de vista de matèries com:

Còmic 1: El noi que parlava amb els animals (Comunicació animal)

En Danny està trist perquè ha perdut el seu gos llop Hobbes. No té altres amics perquè és un noi difícil que sempre s’ha trobat millor entre animals que entre persones. Però un dia en Danny, que estudia en una escola d’elit per a joves genis científics de tot el món, descobreix que la professora Bach ha inventat una màquina secreta que permet viatjar virtualment en el temps i en l’espai. Llavors en Danny desapareix i la professora Bach ha de formar un equip d’estudiants per anar-lo a cercar dins la realitat que ha creat la màquina.

Per saber el final de la història sobre la desaparició d’en Danny, descarrega’t el còmic i treballa’l amb l’alumnat.

Nivell educatiu: Primer cicle d’ESO

Durada: Set sessions d’aula

Matèries curriculars tractades:

  • Ciències experimentals
  • Llengua

Objectius principals:

  • Aprendre diversos mecanismes de comunicació animal
  • Aprendre algunes diferències entre el llenguatge humà i la comunicació animal
  • Aprendre què i quins són els Trets de Hockett (les característiques necessàries per poder parlar de llenguatge).

Material complementari per al docent: