Aventures científiques | Expedicions | Tecnologia i enginyeria

El robot astrònom del Montsec

07 març 2008 | Aventures científiques, Expedicions, Tecnologia i enginyeria

Dels planetes a les galàxies

La feina dels astrònoms ha anat canviant al llarg dels segles. Hi ha una cosa, però, que segueix sent la mateixa: la necessitat d’observar el firmament per descobrir i entendre com és l’Univers. La manera com l’observem és el que ha anat evolucionant, gràcies als avenços tecnològics.

En els últims anys ha aparegut un nou tipus d’observatoris terrestres: els observatoris robòtics. Aquests són molt similars als altres, però tenen la particularitat de funcionar com un robot, és a dir, són capaços de prendre decisions sense la necessitat que cap persona hi intervingui. Malgrat que requereixen l’ús de tecnologia complexa, milloren molt el funcionament d’un observatori i permeten la recollida automàtica d’un nombre més elevat de dades.

Al llarg d’aquest projecte coneixerem l’Observatori Astronòmic del Montsec (OAdM). Es tracta de l’observatori robòtic més gran de Catalunya. Per què s’ubica a la Serra del Montsec? Com funciona el robot astrònom? Què observa i per què? En aquest projecte us ho explicarem de la mà de membres de l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC), que són els responsables del seu funcionament i són els qui, en els últims mesos, estan realitzant les proves per fer que el robot “camini” tot sol.

0 Comentaris

Envieu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.