Experimenta

Què conté el fum del tabac?

11 juliol 2011 | Biologia, ESO, Experimenta

Aquest és un experiment força original i senzill que pot foragitar potencials fumadors, per analitzar els tòxics del tabac.

El muntatge consisteix a “fer fumar una cigarreta” a una ampolla de plàstic a través d’un cotó on queda recollit el residu del fum que passa al seu través. A continuació cal dissoldre en alcohol la substància recollida al cotó i al filtre de la cigarreta.  Després, es deixa evaporar l’alcohol i s’observa el que queda.

El resultat és sorprenentment i possiblement dissuasiu en aquelles persones que encara no són addictes al tabac: al final obtenim una substància negra d’aspecte no gaire recomanable per als pulmons…

Diversos estudis han demostrat que el fum del tabac conté més de 4.000 components, una bona part dels quals són tòxics. El tabac conté un mínim de 43 substàncies que són carcinògenes, és a dir que indueixen la formació de tumors.

Entre d’altres, el fum del tabac conté quitrà, hidrocarburs, nicotina, monòxid de carboni, òxids de nitrogen, àcid cianhídric, etcètera. A més s’hi han detectat uns trenta metalls, com ara níquel, arsènic, cadmi, crom i plom.

Menció X(p)rimenta 2011 en la categoria Secundària. Institut Itaca (Sant Boi de Llobregat).

0 Comentaris

Envieu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.