Experimenta

L'evapotranspiració de les plantes

30 juliol 2014 | Biologia, ESO, Experimenta

Amb aquest experiment es vol demostrar el fenomen d’evapotranspiració en les plantes.

Com es pot veure al vídeo, les plantes absorbeixen aigua i l’alliberen per les fulles. Aquest fenomen s’anomena evapotranspiració. Les plantes amb més superfície foliar perden major quantitat d’aigua, i per això les trobem en zones humides. En canvi, en ambients secs, les plantes solen tenir les fulles més petites, per evitar perdre grans quantitats d’aigua per evapotranspiració. L’evapotranspiració té un paper important en el cicle de l’aigua.
D’aquesta manera es constata que les fulles de les plantes deixen anar vapor d’aigua, el qual s’ha condensat a la bossa de plàstic amb la qual han estat recobertes.

Menció X(p)rimenta 2014 en la categoria Secundària. Institut Cap Norfeu (Roses).

0 Comentaris

Envieu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.