Experimenta

L’esfera ingràvida

04 juliol 2016 | Batxillerat i FP, Destacat, Experimenta, Física

Segons el Principi d’Arquimedes, “un cos insoluble totalment o parcialment submergit en un fluid líquid o gas en repòs rep una força de baix cap a dalt igual al pes del volum del fluid que desallotja”. L’experiment pretén demostrar que els líquids, encara que generalment s’observa que no tenen forma pròpia i sempre prenen la del recipient que els conté, en realitat tenen forma d’esfera, la qual adquireixen només quan cap força els afecta. Per tal de demostrar això, es forma una esfera ingràvida d’oli jugant amb les densitats dels líquids que utilitzarem i basant-nos també en el principi d’Arquimedes.

Premi X(p)rimenta 2016 en la categoria Batxillerat i Cicles Formatius. Col·legi Canigó (Barcelona).

0 Comentaris

Envieu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.