Experimenta

Experimentem amb l’aire

11 juliol 2011 | Batxillerat i FP, Experimenta, Física, Química

L’objectiu principal dels experiments és descobrir que nosaltres amb el nostre cos produïm aire i que podem observar la seva força i la seva direccionalitat.

Es presenten els següents experiments:

  • Inflar un globus (per experimentar que nosaltres podem produir aire i que l’aire ocupa un volum)
  • Apagar espelmes (per experimentar que amb la mateixa bufada s’apaguen les espelmes enceses, es transformen amb la força de l’aire).
  • Moure un senzill veler (per experimentar que si la força de l’aire és forta , les veles es mouen, i el veler “navega”).
  • Girar un molinet de vent (per  comprovar el moviment del vent sentint l’efecte de l’aire en interaccionar la mateixa bufada i el molinet).
  • Bufar plomes de colors amb una canyeta ( podrem seguir el traç de la direccionalitat en línia recta de l’aire).

Les experiències realitzades mostren les connexions que establim a l’aula en situacions d’ensenyament-aprenentatge amb l’entorn proper. Intento que els meus alumnes d’Educació Especial es facin preguntes experimentant amb l’aire, observant i vivint els canvis i efectes que es produeixen amb la nostra acció.

Aquests experiments s’han portat a terme en una tutoria de quatre alumnes de l’Escola d’Educació Especial  “Les Aigües” de Mataró. Aquest és el primer curs que pertanyen a l’Etapa de Secundària. Els quatre alumnes actualment tenen 13 anys.

La metodologia utilitzada en aquesta unitat es basa en l’experimentació i descobriment propi de la força i direccionalitat de l’aire. Mitjançant aquests experiments, els alumnes es motiven, comproven, i expressen posteriorment interpretant i concretant el treball fet. Així, elaborem explicacions lògiques i racionals que tenen en compte, per una banda, les necessitats educatives especials del grup, i faciliten:

  • La recerca d’explicacions racionals als fenòmens observats.
  • S’ajuda a buscar respostes o solucions als experiments científics, a partir del plantejament de les preguntes i hipòtesis investigables.
  • Es reflexiona sobre el mateix procés d’aprenentatge.

Menció X(p)rimenta 2011 en la categoria de Batxillerat i Cicles Formatius. Escola d’Educació especial “Les Aigües” (Mataró).

0 Comentaris

Envieu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.