Experimenta

La capacitat calorífica de l’aigua: temperatura, aigua i sorra

29 juny 2012 | ESO, Experimenta, Física

El vídeo vol explicar mitjançant un experiment la capacitat calorífica de l’aigua. Es fa una comparació gràfica entre les dades obtingudes d’escalfar un vas de precipitats amb sorra i un altre amb aigua. D’aquesta manera es veu que en el primer cas, la temperatura puja i baixa més que en el segon cas. És a dir, en el vas de precipitats que hi ha aigua, la temperatura es manté més constant.

Menció X(p)rimenta 2012 en la categoria Secundària. IES Baix Empordà (Palafrugell).

0 Comentaris

Envieu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.