Experimenta

Un volcà artificial

20 juny 2022 | ESO, Experimenta, Geologia

Menció X(p)rimenta 2022 en la categoria secundària. Escola BetàniaPatmos (Barcelona, Barcelonès)

Alumnat

 • Alex Fina
 • Eugènia Jover
 • Rita López

Docent

 • Josep Pascual

Temari curricular

 • Geologia

Nivell educatiu

 • 3r i 4t d’ESO

Objectius

 • Representar un volcà artificial, a través d’un experiment poc conegut amb materials senzills

Material utilitzat

 • Cera
 • Sorra fina i neta
 • Aigua
 • Placa de calor

Protocol

En un vas de precipitats posarem cera sòlida preferiblement de color vermell per representar el magma. A continuació introduirem sorra fina i neta i seguidament aigua. Aquests materials representen l’escorça de la terra, la sorra la més profunda i l’aigua la més exterior. Una vegada tinguem la de l’experiment preparada només caldrà escalfar la part inferior del recipient, on es troba la cera sòlida. En fer-ho la cera es desfà i quan està líquida, en ser menys densa que la sorra i l’aigua es pot mobilitzar. D’aquesta manera, puja per un punt de la sorra, i entra amb contacte amb l’aigua. Això simularia quan un volcà entra en erupció.

Resultats

Quan la cera entra en contacte amb l’aigua com està a temperatures molt més baixes se solidifica, de la mateixa manera que ho fa la lava quan entra amb contacte amb l’exterior o amb les parets de la xemeneia d’un volcà. Una altra relació entre un volcà real i el model que hem construït són les xemeneies volcàniques. Aquesta es duu a terme quan la cera entra en contacte amb l’aigua. Veureu que la cera se solidifica, però la part més interna manté cera líquida que puja, de la mateixa manera que ho fan les xemeneies volcàniques. Una vegada hem observat el procés de l’experiment i els seus resultats, cal trobar una explicació científica. És evident que representa un volcà, però, que és el que passa realment perquè hi hagi un volcà. Hi ha dues formes principals de la formació dels volcans. La més habitual és quan una placa se sobreposa a un altre i això crea una fricció entre elles que desfà els materials de l’escorça transformant-los en lava. Aleshores aquests materials pugen i quan troben una esquerda i la pressió del magma és la suficient es forma un volcà. La següent seria quan dues plaques se separen i hi ha un punt calent en el mantell. Aquest puja i quan troba una esquerda i quan la seva pressió és suficient es forma un volcà, igual que en l’anterior cas.

0 Comentaris

Envieu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.