Experimenta

Estudi de la força de l’empenyiment: el Principi d’Arquímedes

11 juliol 2011 | ESO, Experimenta, Física

Aquest vídeo proposa un bonic experiment sobre l’empenyiment, aquesta força que experimenten tots els objectes submergits en un fluid i que empeny l’objecte cap amunt.

L’experiment analitza els tres factors de què depèn l’empenyiment:

  1. El material de què estan fets els objectes que submergim.
  2. El líquid utilitzat.
  3. El volum de l’objecte submergit.

Per fer l’experiment fem servir dues esferes metàl·liques idèntiques, una d’acer i una altra d’alumini. El seu volum és el mateix, però el seu pes no. També fem servir un objecte d’acer més gran, amb un volum força superior. I per estudiar la influència del líquid n’utilitzem dos: aigua i alcohol etílic de 96o.

El procediment seguit és el següent: pesem les dues boles, d’acer i d’alumini, amb un dinamòmetre, i així esbrinem el seu pes real. Després submergim les dues boles en aigua i tornem a calcular el seu pes (que s’anomena pes aparent).  La resta entre el pes real i el pes aparent ens dona la força de l’empenyiment, i veiem que és la mateixa en ambdues boles. És a dir, la força d’empenyiment no depèn del pes de l’objecte submergit sinó del volum d’aquest objecte.

Fem el mateix quan submergim les boles en l’altre líquid, l’alcohol, i veiem que un altre cop la força de l’empenyiment és la mateixa entre les dues boles… Tanmateix, és diferent que en el cas de l’aigua, cosa lògica perquè aigua i alcohol no tenen la mateixa densitat, i a menor densitat menor empenyiment.

Finalment, si fem servir un objecte més gran, l’empenyiment augmenta considerablement. Això palesa la influència del volum de l’objecte en l’empenyiment.

La web del CNICE presenta una activitat interactiva basada en la corona del rei Hieró que és un bon complement per acabar d’aclarir conceptes.

Premi X(p)rimenta 2011 en la categoria Secundària. Institut Estela Ibèrica (Santa Perpètua de Mogada).

0 Comentaris

Envieu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.