Experimenta

El moviment ondulatori a la superfície de l’aigua

19 juny 2019 | ESO, Experimenta, Física

La demostració següent explica el principi científic que es basa el moviment ondulatori que es pot produir quan es generen ones a la superfície d’un líquid. Gràcies a la construcció d’una cubeta d’ones casolana s’han observat dos tipus d’ones generades sobre la superfície de l’aigua: ones planes i ones cilíndriques. Ambdues són ones bidimensionals, ja que es propaguen en un pla, però són també ones mecàniques, perquè necessiten un medi material l’aigua per a propagar­‐se i, per últim, són ones transversals perquè la direcció d’oscil·lació de les partícules del medi és perpendicular a la direcció de propagació de l’ona.

Menció X(p)rimenta 2019 en la categoria de Secundària. Col·legi Canigó (Barcelona).

0 Comentaris

Envieu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.