Experimenta

Determinació de l’acceleració de la gravetat

13 juny 2012 | Batxillerat i FP, Experimenta, Física

Aquest vídeo mostra dues experiències diferents amb l’objectiu de determinar l’acceleració de la gravetat terrestre.

La primera experiència consisteix en la caiguda lliure d’un objecte des d’una determinada alçada. Mesurant l’alçada (distància que recorre l’objecte) i el temps que triga, fem servir les expressions de la cinemàtica de la caiguda lliure per determinar l’acceleració de la gravetat. L’experiència s’ha fet per dues alçades diferents: h1 = 10,8 metres i h2 = 4,75 metres. S’ha calculat el valor mitjà de la gravetat amb la mitjana dels resultats obtinguts pels grups de treball i s’ha arribat a un resultat de g = 11,29 m/s2 en el cas en què l’alçada és de 10,8 metres i g = 10,93 m/s2 quan l’alçada és de 4,75 metres.
La segona experiència és molt similar a la de la caiguda lliure però lleugerament diferent. Consisteix en l’estudi del moviment d’un objecte en un pla inclinat. I l’experiència consisteix a mesurar el temps que triga la bola a recórrer una distància coneguda a una guia que prèviament s’ha elevat  lleugerament d’un dels seus extrems a fi de tenir un pla inclinat, amb un angle molt petit, així i tot, suficient perquè la bola baixi sense aturar-se emprant temps apreciables amb el cronòmetre. Així, l’experiència consisteix a col·locar la bola en l’extrem superior de la guia i deixar-la caure mesurant amb el cronòmetre el temps que triga per arribar a diferents distàncies. S’ha tornat a calcular el valor mitjà de la gravetat amb les dades dels grups de treball i s’ha obtingut un valor mitjà de g = 8,76 m/s2.
A manera de resum, l’alumnat de primer de batxillerat que cursa l’assignatura de física ha fet tres experiments per mesurar l’acceleració de la gravetat obtenint tres resultats diferents la mitjana dels quals dona una gravetat de g = 10,33 m/s2. El valor aconseguit s’acosta molt al valor teòric i la diferència resideix bàsicament en no considerar l’estudi de la fricció amb l’aire i errors instrumentals en les mesures realitzades.

Premi X(p)rimenta 2012 en la categoria Batxillerat i Cicles Formatius. Escola Proa (Barcelona).

3 Comentaris

 1. Newton

  Felicitats pel premi – jurat expulsat.
  Com pot ser que la fricció faci anar més ràpida la pilota? El pendent no expliqueu com feu els càlculs (de conya) ni teniu en compte el fet que gira i no llisca així obtindrieu valors diferents per una pilota que per per una bola de petanca, la gravetat dependria de la massa?
  El fet que finalment promitjeu tres mesures provinents de tres experiments diferents, cadascún amb el seu grau d’errors és sorprenent!

  Respon
 2. Newton

  On esta la fórmula utilitzada?

  Respon
  • Alfonso Moreno (escola PROA)

   L'expressió que es fa servir és l'equació de la posició per a un MRUA on l'alçada Y és coneguda a l'igual que el temps t que ha trigat a fer-se el recorregut. Així, s'aïlla l'acceleració de la gravetat mitjançant g = (2*Y) / (t^2) on el temps està elevat al quadrat. S'ha suposat que la velocitat inicial de l'objecte és nul.la, és a dir, s'ha deixat caure l'objecte.

Envieu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.