Experimenta

Composició de dos moviments (pèndol i el·lipse)

13 juny 2012 | ESO, Experimenta, Física

Visualitzem com es fusionen dos moviments elementals, el d’una el·lipse i el d’un pèndol.

Per fer-ho usarem un pèndol simple format per una corda i una ampolla plena de pintura. La corda estarà lligada al sostre i en l’altre extrem tindrà l’ampolla lligada i apuntarà sobre una taula. A sobre la taula posarem fulls amb blanc, foradarem el tap i deixarem que caigui lleugerament la pintura sobre els fulls.

Aixecant l’ampolla amb una certa inclinació (un cert angle respecte la vertical), la deixarem anar formant un moviment que serà la fusió dels dos esmentats, l’el·lipse i el pèndol.

Finalment, l’ampolla pararà a causa de la fricció amb l’aire (aquesta fusió en matemàtiques s’anomena composició). En física s’estudia molt més aquests moviments.

Una segona part de l’experiment és la de mesurar les longituds del dibuix i deduir des d’allà la fórmula de la composició dels dos moviments (feina que deleguem als de segon de batxillerat).

Premi X(p)rimenta 2012 en la categoria Secundària. Escola Mestral (Jorba).

0 Comentaris

Envieu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.