Pregunta

Per què hi ha diferències de nivell entre els oceans?

08 febrer 2012 | Biologia, Pregunta

Si els oceans estan tots connectats, com és que en alguns llocs estan a diferent nivell. P. ex. Al canal de Panamà hi ha encluses per salvar la diferència de nivell entre el Pacífic i Atlàntic. A Suez amb el Mediterrani i mar Roja

Pregunta proposada per: Jordi Cors (Manresa)

La Terra es lleugerament el·lipsoide (és aplatada als pols degut a la deformació que produeix la força centrífuga de la rotació). I no es homogènea pel que fa a la distribució de la seva massa. Per tant, la corba d’energia potencial constant no es esfèrica i pot tenir deformacions depenent de com és el camp gravitatori d’una zona comparada amb una altra.  

El geoide és la superfície de igual energia potencial deguda a la gravetat de la Terra. Un fluid en repòs manté una forma similar a la corba isopotencial (en un cubell aquesta corba és plana per que la mida del cubell és molt petita respecte al radi de curvatura de la Terra. Però vivim en una esfera)

 La Terra

Aquest gràfic mostra la forma del geoide a partir de mides altimètriques. Els valors vermells indiquen valors per sobre del valor mitjà de la superfície de la Terra, i els blaus per sota.

La superfície del mar (si fos en repòs) seria d’aquesta forma. El nivell és més alt a l’Atlàntic Nord (55 metres per sobre) i a l’Est del Pacífic. En canvi, el nivell és molt més baix a l’Índic (amb un forat de 100 metres). És a dir, que el nivell del mar en repòs a Irlanda és a 155 metres! Força més alt que a Ceilan.

Emilio García Ladona , investigador de l’Institut de Ciències del Mar

0 Comentaris

Envieu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.