Pregunta

El color dels musclos indica el seu sexe?

25 octubre 2012 | Biologia, Pregunta

És cert que el fet de que hi hagi musclos de color taronja i musclos de color groc pàlid és degut al fet de si són mascles o femelles?

Pregunta proposada per: Carme Serra Coma (Manresa)

Tradicionalment s’ha identificat el sexe dels mitílids en funció del color del teixit gonadal, de manera que les tonalitats més ocres s’identifiquen com a mascles, i les taronjades com a femelles.

Però això és nomes vàlid aproximadament en el 75% dels casos, ja que el color del mantell dels musclos (que es on es desenvolupa la gònada) depèn de la quantitat de pigments carotenoids que conté. Estudis fets amb altres espècies de mitílids mostren que la concentració de carotenoids varia en funció del fitoplàncton del qual s’alimenten i també de l’estrès ambiental que poden tenir al lloc on viuen. Per exemple la coloració del mantell de Mytilus californianus està relacionada amb el gradient intermareal, de manera que les gònades dels mascles són blanques si viuen a la part inferior del intermareal i taronjades si viuen a la part alta.

Per tant i com a resum, tot i que en el cas del musclo del Mediterrani (Mytilus galloprovincialis) no s’ha fet un estudi específic sobre aquest tema, es pot dir que la coloració de la gònada no és un mètode acurat per classificar-los per sexes. D’altra banda, a les poblacions la proporció de sexes sol ser de 1 mascle: 1 femella.

 

Montserrat Ramón

Instituto Español de Oceanografía

 

 

0 Comentaris

Envieu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.