Pregunta

Com ens afecta la contaminació de l'aire?

14 maig 2007 | Biologia, Pregunta

Com ens afecta la contaminació de l’aire?

Pregunta proposada per: Abel Martínez (18 anys – Barcelona)

L’aire és essencial per a la vida i, no només perquè permet respirar als organismes vius sinó també per què la seva influència a la Terra fa que sigui més habitable. Potser, l’efecte més obvi de la seva contaminació és la disminució de la visibilitat deguda a la dispersió efectiva de la llum solar per a la seva interacció amb les partícules fines en suspensió. Però, sens dubte, l’efecte més important de les partícules és l’impacte en la salut.

Aquest impacte és conegut des de molt antigament. Una mòmia trobada al desert del Gobi (The Beauty of Loan, 1800 a.C.) es reconeix com a la primera evidència d’això. Els arqueòlegs atribueixen la seva mort a malalties respiratòries causades per l’emissió de la combustió de fusta i de pols mineral.

Estudis recents mostren clares connexions entre els nivells de pol·lució atmosfèrica i els ingressos en hospitals així com el nombre de morts en pacients. Això va mostrar com els elevats nivells de pol·lució en l’aire que respirem provoquen problemes cardiorespiratoris, especialment en infants, gent gran i gent malalta. Aquests problemes en la salut inclouen arítmies, reducció en la capacitat pulmonar, asma, bronquitis crònica, sinusitis, tos i al·lèrgies. És important considerar que aquestes reaccions en la nostra salut no només depenen de la massa del material inhalat sinó també de la composició d’aquest material.

Un altre efecte d’interès és l’impacte del material particulat atmosfèric (MPA) en el clima, especialment a escala regional. Els aerosols de major impacte són els sulfats que poden tenir un efecte directe, per retrodispersió de la llum, o indirecte, per la seva intervenció en la formació de núvols que reflexen la radiació incident. A diferència dels gasos hivernacle, l’impacte dels aerosols és a escala regional degut a la seva major variabilitat espacial i al seu menor temps de residència.

Altres efectes del material particulat atmosfèric són l’acidificació i l’eutrofització de sòls, aigües i vegetació, i la deposició de partícules atmosfèriques en la superfície dels materials de construcció. A més, de l’enfosquiment d’aquestes superfícies, la reacció de les partícules dipositades amb el substrat pot donar lloc a greus problemes de conservació dels materials.

Teresa Moreno

0 Comentaris

Envieu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.