Pregunta

Per a què serveix un LOGO?

02 juliol 2008 | Arts i Humanitats, Pregunta

Per a què serveix un LOGO?

Pregunta proposada per: Sílvia Dariro (Tortosa)

Tal com ja he esmentat en el primer missatge, un logo és una forma d'identificar un objecte, una entitat un producte, un grup o una persona. Un logo no és com un objecte màgic que faci que les entitats semblin bones o que els productes mediocres es converteixin en excepcionals.

El logo, tal com afirma Paul Rand, deriva el seu significat a partir de les qualitats de l'objecte o de l'entitat que simbolitza, i mai al revés. A més dels logos comercials, hi ha molts d'altres tipus de logos: els associats a partits polítics, sindicats o ONGs. Una bandera, en el fons, també és un tipus de logo i té la funció de permetre una fàcil identificació d'un país, una llengua o una cultura. Així, és comú veure en les pàgines web banderes per tal d'identificar les llengües en les què aquesta pàgina està disponible.

Només en el cas que la lletjor estigui en els nostres objectius de comunicació, un logo acostuma a ser estèticament agradable, per tal de generar bones connotacions amb l'objecte o amb l'entitat que volem representar. Evidentment, un logo es pot emprar amb la finalitat d'enganyar i de confondre, però, finalment, el bon disseny és el que triomfa i romà. Mentre que el disseny dolent resta neutralitzat i oblidat.

Paul Rand, en els seus textos Thoughts on Design té un exemple perfecte per tal d'entendre-ho: La svastika.
Aquest símbol que originalment pertany a la cultura hindú va ser robat pels nazis i es va utilitzar per a representar la maldat i la tirania. Actualment és difícil imaginar-se quelcom tan malvat com els nazis. Malgrat tot, no per això les cultures orientals han deixat d'utilitzar-la. De manera que segueix essent comú veure-la en cerimònies i en edificis religiosos de l'Índia, el Tibet o el Japó. El bon disseny segueix comunicant, malgrat que d'altres en facin un mal ús.

Seguint de nou a Paul Rand, l'eficàcia d'un logo depèn de la seva visibilitat, de que es distingeixi realment dels altres logos, que sigui usable, que resulti fàcil de recordar-lo, que la seva interpretació sigui d'allò més universal possible i que resisteixi el pas del temps. Un logo massa "inspirat" en un altre logo famós, resultarà difícil de ser reconegut pels usuaris. Igualment, un logo fet segons les ultimíssimes tendències, s'arrisca a resultar passat de moda o fins i tot ridícul el proper any.

Resumint: un logo és com una firma d'una empresa, entitat o producte. La seva funció principal és comunicar les qualitats d'aquest producte. Si està ben dissenyat, facilitarà aquesta opció comunicativa. Si està mal dissenyat, crearà en l'usuari tot tipus de confusions i d'interpretacions errònies.

David Casacuberta

0 Comentaris

Envieu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.