Investigador/ora

Lluís

10 setembre 2008 | Investigador/ora

Lluís Cifuentes (Figueres, 1964), professor Agregat del Programa "Serra Húnter" de la Generalitat de Catalunya a la Universitat de Barcelona des de 2007, ha treballat al CSIC (Institució Milà i Fontanals) de Barcelona i a l'École Pratique des Hautes Études (Sciences historiques et philologiques) sota el mestratge de Luis García Ballester i de Danielle Jacquart. Forma part del Centre de Documentació Ramon Llull de la UB i del grup de recerca consolidat "Cultura i literatura a la Baixa Edat Mitjana" (ref. SGR 2005-00346), un i altre dirigits per Lola Badia (UB). Amb Antònia Carré (UOC) desenvolupa el projecte de recerca finançat del MEC "Medicina y literatura en la Baja Edad Media y el Renacimiento hispánicos: textos prácticos, didácticos y literarios en lengua vernácula", i manté l'espai virtual SCIÈNCIA.CAT.

Les seves línies de recerca, centrades a l'àrea cultural catalana durant la Baixa Edat Mitjana, inclouen la difusió de la ciència i de la tècnica en català, la difusió del model de medicina i de metge universitaris, i diferents aspectes de la pràctica medicoquirúrgica i veterinària.

Entre les seves publicacions destaca la monografia La ciència en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement (Barcelona 2002, 2a ed. 2006)

0 Comentaris

Envieu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.