basic | Notícies

Digna Couso explica com afrontar el desinterès dels joves per les professions cientificotècniques

28 gener 2016 | basic, Notícies

La baixa percepció d’autoeficàcia (“no sóc prou bo per a estudiar ciències”) i la manca d’identitat (“no m’hi veig fent de científic”) són els dos factors limitants clau que fan que molts joves no optin per estudiar carreres científiques i tecnològiques tot i tenir la capacitat per fer-ho. Així ho va expressar Digna Couso en la xerrada que va oferir el dia 26 de gener a la seu de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació dins el programa Ciència i Aula, tal com podeu copsar més extensament en aquest resum de la seva intervenció.
Per a aquesta autora, el problema bàsic no és tant la quantitat de joves que accedeixen a les carreres CTEM, Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques, sino sobretot és una qüestió qualitativa: “ens manca representació de determinats sectors socials, com ara les dones, i de determinats col·lectius desaventatjats.” Això fa que, per exemple, ”el cos d’enginyers sigui cognitivament molt uniforme”, segons Couso, la qual cosa presenta desavantatges des de molts punts de vista, com ara les recerques que han presentat un biaix desfavorable de gènere degut a aquest fet.
Davant d’aquesta situació, prou complexa ja que es tracta d’un problema multifactorial que compta amb components personals, familiars, socials, educatius, etc., Digna Couso fa un seguit de recomanacions per afrontar-ho, que podríem resumir en aquests aspectes:
1. Actuar d’hora i en el temps (en els darrers cursos de primària, als 10 anys d’edat).
2. Facilitar una millor identificació amb CTEM: utilitzar un discurs més feminitzat i inclusiu, compatibilitzar les identitats CTEM i femenina des de l’infantesa, inclusió de la perspectiva de gènere.
3. Intentar incidir en el capital científic de les famílies: cercar maneres creatives d’involucrar les famílies, fer un “CTEM més familiar”.
4. Informar adequadament sobre les carreres CTEM: presentar la seva gran diversitat, trencar els mites.
5. Ajudar a aconseguir nivells suficients de competència en STEM: existeixen diverses maneres d’ensenyar matèries CTEM i d’avaluar-les.
6. Facilitar experiències que augmentin la percepció d’autoeficàcia respecte STEM.
Tot plegat s’exposa amb força més detall en aquest resum de la seva intervenció.