Pregunta

Depilació 'làser' i radiacions

04 maig 2011 | Biologia, Física, Pregunta

Els raigs “làser” que s’utilitzen per la depilació també aporten radiació? En quina quantitat?

Pregunta proposada per: Marta

En la depilació làser s’utilitza llum visible. La llum és una forma de radiació electromagnètica igual que els Raigs X, però la intensitat de l’energia transportada per la llum visible és molt menor que la transportada pels Raigs X. Per diferenciar els efectes sobre els éssers vius es distingeix entre radiacions no ionitzants i radiacions ionitzants.

Les radiacions no ionitzants inclouen les ones de ràdio, de televisió, radar, microones, infraroig i llum visible. Radio, televisió i radar no produeixen cap efecte mesurable, mentre que microones, infraroig i llum visible aporten energia tèrmica; un excés d’energia tèrmica aportada d’aquesta forma pot produir cremades.

Les radiacions ionitzants són els Raigs X i els raigs Gamma. Aquestes aporten energia d’una elevada intensitat, ionitzen les molècules i per això produeixen danys cel·lulars que poden produir alteracions genètiques i fins i tot la mort cel·lular.

Només es consideren efectes de les radiacions els produïts per les radiacions ionitzants, i per aquesta raó la depilació làser no aporta radiació. Una dosificació inadequada o excessiva pot produir cremades, similars a les que es produeixen per excés d’exposició a la radiació solar.

Daniel Crespo
Catedràtic de Física Aplicada, Universitat Politècnica de Catalunya.

0 Comentaris

Envieu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.