El telèfon

El telèfon

Per realitzar l’experiment, primer s’han d’agafar dues llaunes i una corda. Primer s’utilitza una corda llarga i es comprova que l’experiment funciona. Després es canvia la corda per una de més curta i es veu que l’experiment no és...
Què és la ressonància?

Què és la ressonància?

En aquest vídeo es pretén fer palesa la naturalesa mecànica del so, és a dir, que està associat a un moviment, i que a més aquest és un fenomen ondulatori. Es vol que s’entengui que el so és una vibració que viatja i es propaga a través d’un medi i que una...