El telèfon

El telèfon

Per realitzar l’experiment, primer s’han d’agafar dues llaunes i una corda. Primer s’utilitza una corda llarga i es comprova que l’experiment funciona. Després es canvia la corda per una de més curta i es veu que l’experiment no és...
Simula una erupció volcànica!

Simula una erupció volcànica!

Aquest experiment fa visible la pujada del magma per l’escorça terrestre. Si vols saber quines lleis físiques intervenen en la formació dels volcans, aquest experiment casolà et donarà algunes respostes. El geòleg David Brusi mostra com es pot simular una...
Bernouilli i més Bernouilli

Bernouilli i més Bernouilli

En el següent vídeo es mostren una sèrie d’experiències relacionades amb el Teorema de Bernouilli. Amb els diferents experiments es pot explicar el funcionament dels polvoritzadors, el vol dels avions… Menció X(p)rimenta 2015 en la categoria Batxillerat i...
El costat fosc de la Terra

El costat fosc de la Terra

En el vídeo es mostra com construir el model de l’estructura interna de la terra en capes concèntriques a partir de l’estudi de la zona d’ombra sísmica i comprendre com es pot arribar a calcular la profunditat en la qual es troba el nucli. Menció X(p)rimenta 2015 en...
El magnetisme

El magnetisme

La idea d’aquest vídeo és observar l’espectre magnètic de diferents imants i visualitzar les línies de camp magnètic. Es tracta de  línies tancades , la força magnètica és una força a distància i la zona on actua l’imant és el camp magnètic. Amb...
La llei de Charles

La llei de Charles

En aquest vídeo es mostra un experiment amb què es vol veure la variació de volum d’un gas respecte a la variació de temperatura, que és del que parla la llei de Charles. Menció X(p)rimenta 2015 en la categoria Secundària. Escola Betània-Patmos...
Què és la ressonància?

Què és la ressonància?

En aquest vídeo es pretén fer palesa la naturalesa mecànica del so, és a dir, que està associat a un moviment, i que a més aquest és un fenomen ondulatori. Es vol que s’entengui que el so és una vibració que viatja i es propaga a través d’un medi i que una...