Simula una erupció volcànica!

Simula una erupció volcànica!

Aquest experiment fa visible la pujada del magma per l’escorça terrestre. Si vols saber quines lleis físiques intervenen en la formació dels volcans, aquest experiment casolà et donarà algunes respostes. El geòleg David Brusi mostra com es pot simular una...
Bernouilli i més Bernouilli

Bernouilli i més Bernouilli

En el següent vídeo es mostren una sèrie d’experiències relacionades amb el Teorema de Bernouilli. Amb els diferents experiments es pot explicar el funcionament dels polvoritzadors, el vol dels avions… Menció X(p)rimenta 2015 en la categoria Batxillerat i...
El costat fosc de la Terra

El costat fosc de la Terra

En el vídeo es mostra com construir el model de l’estructura interna de la terra en capes concèntriques a partir de l’estudi de la zona d’ombra sísmica i comprendre com es pot arribar a calcular la profunditat en la qual es troba el nucli. Menció X(p)rimenta 2015 en...
El magnetisme

El magnetisme

La idea d’aquest vídeo és observar l’espectre magnètic de diferents imants i visualitzar les línies de camp magnètic. Es tracta de  línies tancades , la força magnètica és una força a distància i la zona on actua l’imant és el camp magnètic. Amb...
Formació d’un líquid a partir de dos sòlids

Formació d’un líquid a partir de dos sòlids

Amb l’experiment que es fa al vídeo es pretén veure la forma en què, combinant dos sòlids es pot obtenir un líquid. Es  fa servir clorur d’amoni i hidròxid de bari per tal de demostrar la hipòtesi de formar un líquid d’aigua en combinar els dos sòlids....
La llei de Charles

La llei de Charles

En aquest vídeo es mostra un experiment amb què es vol veure la variació de volum d’un gas respecte a la variació de temperatura, que és del que parla la llei de Charles. Menció X(p)rimenta 2015 en la categoria Secundària. Escola Betània-Patmos...
Fem una estalactita

Fem una estalactita

Amb el vídeo es pretén ensenyar que els processos de formació de la terra poden ser molt lents fomentant el respecte en el seu desenvolupament. L’explicació científica d’això es fa mitjançant un experiment amb què es veu com la solució salada puja pel...
Què és la ressonància?

Què és la ressonància?

En aquest vídeo es pretén fer palesa la naturalesa mecànica del so, és a dir, que està associat a un moviment, i que a més aquest és un fenomen ondulatori. Es vol que s’entengui que el so és una vibració que viatja i es propaga a través d’un medi i que una...