Notícies

Obertes les inscripcions de Petits Talents Científics a la Garrotxa

23 setembre 2022 | Notícies

Què s’ofereix?

Cursos d’aplicació de metodologia científica, on s’actualitzaran els coneixements científics dels assistents alhora que s’exposaran propostes d’experiments i d’altres recursos que els i les mestres podran dur a terme fàcilment a l’aula. Es tindrà especial cura dels aspectes metodològics i didàctics per tal que els continguts científiques quedin ben inserits dins un esquema pedagògic coherent. Cursos gratuïts de 30 hores de formació reconeguts pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Curs 2022/2023

Investiguem les relacions entre els éssers vius (adreçat a docents de cicle mitjà i superior d’educació primària i obert a adaptar-ho a infantil).

Inscripcions: Servei Educatiu Garrotxa b7990109@xtec.cat

NOVETAT! Es regalarà un xec regal, valorat en 350 €, per bescanviar-lo per material escolar científic en una empresa especialitzada, per a cada centre inscrit al programa.

El tema central del curs serà la recerca sobre les relacions entre els éssers vius. Per això, es proposaran recursos i estratègies per abordar amb els i les alumnes la recerca sobre dos grans temes: el comportament animal i les relacions ecològiques que es produeixen entre els éssers vius que conviuen en un ecosistema.

El curs donarà estratègies i recursos perquè els mestres que hi participin puguin aplicar projectes sobre aquest àmbit temàtic a l’aula. Els projectes presentats seran assessorats pel professorat del curs i es preveu que puguin ser presentats en un congrés infantil on es comparteixin les investigacions fetes.

 Continguts

  • Investigar les interaccions entre éssers vius en un ecosistema.
  • Investigar el comportament dels animals.
  • Investigar sobre les adaptacions dels éssers vius al seu entorn.

Sobre aquest tema durem a terme les següents sessions:

  • Sessió 1 presencial: Investigar sobre les relacions entre els éssers vius: principis metodològics, idees clau, temàtiques d’investigació i dificultats d’aprenentatge. Data: 18/10/2022. Horari: de 17.30 h a 19.00 h.
  • Sessió 2 experimental 1 presencial. Investiguem sobre els ecosistemes (xarxa de relacions i cicle de la matèria). Data: 25/10/2022. Horari: de 17.30 h a 19.30 h.
  • Sessió 2 experimental 2 presencial. Investiguem sobre l’hàbitat i les adaptacions al medi. Data: 8/11/2022. Horari: de 17.30 a 19.30 h.
  • Sessió 3. En línia. Sessió de feedback de les sessions experimentals 1 i 2. Data: 15/11/2022. Horari: de 17.30 h a 19.00 h.
  • Sessió 4 experimental 3 presencial. Investiguem sobre el comportament dels animals. Data: 22/11/2022. Horari: de 17.30 h a 19.30 h.
  • Sessió 5. En línia: Sessió de feedback de la sessió experimental 3. Data: 29/11/ 2022. Horari: de 17.30 h a 19.00 h.
  • Sessió 6. En línia: Sessió de preparació de la comunicació. Data: 13/12/2022. Horari: de 17.30 h a 19.00 h.

Formadors: Jordi Martí i Laura Martin.

Places: 50 mestres o 25 centres educatius (2 mestres per centre).

Fòrum d’experiències

El curs finalitzarà amb un congrés científic, un espai d’intercanvi entre les escoles, on l’alumnat presentarà els projectes realitzats.

Pots visualitzar el resum del Fòrum d’experiències del curs anterior aquí: