Notícies

Nova edició de les Escoles d’estiu per a docents!

09 juny 2023 | Notícies

En el marc de referència de la Competència Digital Docent (CDD), la Fundació Catalana per a la Recerca la Innovació (FCRI) engega una nova proposta formativa de 60 hores per a certificar consistent en tres parts complementàries:

– Bloc 1: formació consistent en un curs d’estiu a realitzar d’entre una oferta de 8 cursos (25 hores cada un):

  • L’experimentació a les classes de ciències utilitzant les noves tecnologies – Universitat de Girona.
  • L’experimentació a les classes de ciències utilitzant les noves tecnologies – Universitat de Lleida.
  • L’experimentació a les classes de ciències utilitzant les noves tecnologies – Universitat Rovira i Virgili.
  • 5 cursos Aprenentatge basat en videojocs: nivell inicial.

– Bloc 2: elaboració individual d’un portafoli amb totes les activitats que s’han fet al llarg de les sessions i els continguts treballats al llarg de la formació i d’una proposta didàctica per a dur a terme amb l’alumnat fent ús de les noves tecnologies (10 hores).

– Bloc 3: aplicabilitat al centre educatiu i justificació final. Transferència a l’aula durant el curs 2023-2024, abans del 31 de març. Entrega activitat portada a terme a l’aula (25 hores).

La formació se basa en una metodologia adaptada a les competències, habilitats i interessos dels participants, perquè l’aprenentatge sigui significatiu, transferible a l’aula i permanent. A través d’aquests cursos es pretén desenvolupar la creativitat i el pensament crític en la creació de contingut de l’àmbit digital.

A banda d’aquesta formació, també s’ofereiren dos cursos: “Usos educatius dels videojocs: nivell avancat” i “Interpretació i confecció de mapes 1 talls geològics” (20 hores).

Els cursos són gratuïts i estan certificats pel Departament d’Educació (cal assistir a un mínim del 80% de les sessions). Formació disponible només per docents en actiu a Catalunya.

*Aquesta informació està condicionada a l’atorgament d’una subvenció. En cas de no obtenir-la, només es realitzaria el bloc 1 (els 3 cursos de “L’experimentació a les classes de ciències utilitzant les noves tecnologies” i 1 curs d’”Aprenentatge basat en videojocs nivell inicial”) i es certificarien 25 hores.

Programes i inscripcions

– L’experimentació a les classes de ciències utilitzant les noves tecnologies

Universitat de Girona. Del 10 al 14 de juliol de 2023. Vegeu programa. Inscripció

Universitat de Lleida.  Del 10 al 14 de juliol de 2023. Vegeu programa. Inscripció

Universitat Rovira i Virgili. Del 10 al 14 de juliol de 2023. Vegeu programa. Inscripció

– Aprenentatge basat en videojocs: nivell inicial. En línia. Del 3 al 10 de juliol de 2023. Vegeu programa. Inscripció

– Usos educatius dels videojocs: nivell avançat. En línia. De l’11 al 18 de juliol de 2023Vegeu programaInscripció

– Interpretació i confecció de mapes i talls geològics. Itineraris geològics amb eines TIC gratuïtes. Del 10 al 14 de juliol de 2023Vegeu programaInscripció