Notícies

L’alumnat de Joves, Ciència i Ètica advoca per l’economia circular i polítiques internacionals més efectives i millor finançades contra l’emergència climàtica

14 desembre 2023 | Notícies

Un total de 271 alumnes de 3r d’ESO i 22 professors dels 5 centres catalans integrats enguany al programa “Joves, Ciència i Ètica”, curs 2023-2024 (IES XXV Olimpíada, IE Eixample, IEA Oriol Martorell, INS Miquel Taradell i INS Pere Viver) van participar ahir a la seva jornada de conclusions al El Museu de la Ciència CosmoCaixa de Barcelona. Dedicat aquest curs, en la que ha estat la seva vuitena edició, a l’emergència climàtica, el programa està organitzat per la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI), en col·laboració amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, i amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona.

L’alumnat s’ha organitzat en grups mixtos de treball formats per 10 estudiants (2 representants de cadascun dels instituts) que, auxiliats per experts, han mostrat les seves conclusions, prèviament debatudes entre si. El final d’aquest treball ha estat un document de conclusions, llegides públicament durant l’acte. Entre els suggeriments del nois i noies destaquen iniciatives com ara la necessitat de fomentar l’economia circular, el consum de proximitat i la recerca mediambiental, així com l’obligació ètica del països desenvolupats a transferir recursos als estats menys desenvolupats per a la lluita contra l’emergència climàtica i la necessitat d’implementar polítiques internacionals efectives per limitar les emissions.

La jornada va acabar amb el diàleg teatralitzat “Com ens sortim d’aquesta? Un diàleg en 4 fases”, a càrrec dels quatre investigadors que han impartit el programa: Amàlia Calderón-Argelich, graduada en Biologia per la UB i investigadora predoctoral en Ciència i Tecnologia Ambientals; Oriol Teruel, graduat en Enginyeria Geològica per la UPC i la UB i investigador predoctoral en Ciència i Tecnologia Ambientals; Aljosa Slamersak, llicenciat en Meteorologia i Geofísica per la Universitat de Ljubljana (Eslovènia) i doctor en Ciència i Tecnologia Ambientals; i Raúl Velasco-Fernández, enginyer industrial per la UPC, llicenciat en Sociologia per la UB i doctor en Ciència i Tecnologia Ambientals per l’ICTA-UAB.

“Joves, Ciència i Ètica” té com a objectius que els alumnes desenvolupin la seva capacitat de debat i que, alhora, contrastin i coneguin els aspectes ètics que comporta la recerca científica, establint les seves pròpies conclusions, amb el suport de científics especialitzats en cada temàtica i d’experts en ètica. En aquesta edició, l’emergència climàtica s’ha estudiat, des del punt de vista ètic, mitjançant quatre grans subtemes: “Temps extrems: descobrint els efectes físics del canvi climàtic”; “Qui té dret a contaminar i qui té el deure de reduir la contaminació?”; “Solucions i fal·làcies”; i “Les ciutats, solució o problema davant el canvi climàtic?”.