Notícies

Demà se celebra la jornada final del Programa Joves, Ciència i Ètica, curs 2023-2024, que ha estudiat enguany l’emergència climàtica

12 desembre 2023 | Notícies

El Museu de la Ciència CosmoCaixa acollirà demà la jornada de conclusions del programa “Joves, Ciència i Ètica”, curs 2023-2024, que s’ha dedicat en aquesta vuitena edició a l’emergència climàtica. La Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI), en col·laboració amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, i amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, organitza aquesta iniciativa en què han participat 300 alumnes de 3r d’ESO de 5 instituts catalans, i que vol estimular la capacitat crítica dels alumnes i implicar-los en els debats ètics que avui plantegen els temes d’actualitat vinculats a la recerca i les seves implicacions socials.

Alumnes dels 5 centres catalans participants enguany (IES XXV Olimpíada, IE Eixample, IEA Oriol Martorell, INS Miquel Taradell i INS Pere Viver), organitzats en grups mixtos de treball formats per 10 estudiants (2 representants de cadascun dels instituts), hi exposaran les seves conclusions i les debatran entre si. La dinàmica serà conduïda per experts científics i coordinadors de debats. Fruit d’aquest treball, sorgirà un document comú de conclusions, que seran llegides durant l’acte.

La jornada clourà amb el TED Talk “Com ens sortim d’aquesta? Un diàleg en 4 fases”, a càrrec dels quatre investigadors que han impartit el programa: Amàlia Calderón-Argelich, graduada en Biologia per la UB i investigadora predoctoral en Ciència i Tecnologia Ambientals; Oriol Teruel, graduat en Enginyeria Geològica per la UPC i la UB i investigador predoctoral en Ciència i Tecnologia Ambientals; Aljosa Slamersak, llicenciat en Meteorologia i Geofísica per la Universitat de Ljubljana (Eslovènia) i doctor en Ciència i Tecnologia Ambientals; i Raúl Velasco-Fernández, enginyer industrial per la UPC, llicenciat en Sociologia per la UB i doctor en Ciència i Tecnologia Ambientals per l’ICTA-UAB.

“Joves, Ciència i Ètica” facilita que els alumnes desenvolupin la seva capacitat de debat i que, alhora, contrastin i coneguin els aspectes ètics que comporta la recerca científica, establint les seves pròpies conclusions, amb el suport de científics especialitzats en cada temàtica i d’experts en ètica. En aquesta edició, l’emergència climàtica s’ha estudiat, des del punt de vista ètic, mitjançant quatre grans subtemes: “Temps extrems: descobrint els efectes físics del canvi climàtic”; “Qui té dret a contaminar i qui té el deure de reduir la contaminació?”; “Solucions i fal·làcies”; i “Les ciutats, solució o problema davant el canvi climàtic?”.