Notícies | Totes les àrees

Ja tenim resultats del projecte 'El científic dibuixat'

03 gener 2008 | Notícies, Totes les àrees

Els joves catalans tenen una imatge positiva dels científics, encara que també molt estereotipada: la gran majoria són homes, es dediquen a la química i treballen dins d’un laboratori.

Entra a El científic dibuixat i esbrina quina percepció tenen els joves dels seus científics.

Recerca en Acció està desenvolupant un estudi sobre la percepció social dels científics. El treball es fa a partir dels 350 treballs rebuts dins el concurs 'Dibuixa un científic o científica' que es va dur a terme l'estiu passat.

Tot plegat ho expliquem a fons a El científic dibuixat, on també podreu veure una mostra dels dibuixos rebuts.  

Resultats obtinguts

Segons els joves de la mostra, la imatge predominant del científic es pot resumir així: es tracta d'un home amb bata blanca i ulleres, sovint amb el cabell esbojarrat, que treballa en un laboratori on hi ha senyals d'aïllament i obscurantisme, es dedica a la química o a l'astronomia i la seva actitud és,  generalment, positiva.

De forma més detallada, els principals resultats de l'estudi es poden concretar en els següents vuit punts:

1.- Els científics són vistos de forma positiva

Un 67% dels dibuixos mostra una imatge positiva dels científics, i només un 19% mostra una imatge negativa (la resta dels dibuixos no defineixen aquest caràcter).  

2.- Els científics dibuixats són homes.

Globalment, el 64% dels dibuixos representen homes, i el 21 % són dones científiques (en un 12% el gènere és indefinit, i en un 3% hi ha homes i dones junts).

3. Els nois dibuixen homes i algunes noies dibuixen dones.

El gènere del dibuixant influeix molt. Els nois gairebé només dibuixen homes, mentre que algunes noies dibuixen dones, però encara són minoritàries, un 37% (vegeu-ne el missatge 13).

4.- Els científics són químics i astrònoms.

La gran majoria dels científics dibuixats  es dediquen a la química, ja que els dibuixos inclouen matrassos erlenmeyer en un 48%, alambins en un 20% i provetes en un 14%. En segon lloc es dediquen a l'astronomia, amb un 41,4% de telescopis.

5.- Els científics treballen dins del laboratori

El lloc de treball és essencialment el laboratori, on es situa la persona que es dedica a la ciència en un 60%, mentre que un entorn natural és molt menys representat i es redueix al 6,8%.  La resta de dibuixos no defineixen o no representen aquests entorns.

6.- Els científics tenen un aspecte força estereotipat

Podem comprovar que el 56% dels dibuixos inclouen la bata blanca, el 46% les ulleres, i el 21 % el cabell esbojarrat.

7.- Els nois tenen una imatge més estereotipada que les noies

Els nois, a més de dibuixar únicament homes científics, inclouen en els seus dibuixos molts més estereotips que les noies (bata blanca, cabell esbojarrat, ulleres…). També inclouen amb més freqüència senyals de risc, de secretisme, d'incomunicació i un entorn de laboratori amb instruments de química.

8.- Els pre-adolescents i adolescents tenen una imatge més estereotipada que els més petits.

Si separem els dibuixos en dos grups d'edat, el primer de 6 a 12 anys i el segon de 13 a 18, es veu que en el segon grup els estereotips són més alts que els de la mitja. Així mateix hi ha més actituds positives (53%) i menys de negatives (21%) en aquest segon grup.

Aquests són alguns dels resultats que es poden inferir de la mostra estudiada. Es difícil ponderar fins a quin punt son resultats representatius del conjunt de la joventut catalana. En tot cas dibuixen unes tendències coherents amb els estudis internacionals que s'han fet sobre la matèria. 

La recerca no acaba pas aquí. De fet tot just comença. En un futur proper mirarem d'aprofundir aquests i altres aspectes del treball.