Notícies | Totes les àrees

Guanyadors del concurs "Dibuixa un científic o científica"

09 octubre 2007 | Notícies, Totes les àrees

El concurs premia l’esforç efectuat per 12 nens i joves catalans.

Després de llargues deliberacions, donada la qualitat de les obres presentades, el jurat ha proposat distingir els següents guanyadors del concurs 'Dibuixa un científic o científica':

 

Nens de 13 a 18 anys de Girona i Lleida

  Primer Premi per a Martí Rosés Garriga  (vegeu-ne el seu dibuix d'un ratolí científic)  

  Segon Premi per a Jaume Ros Pujol (vegeu-ne el seu dibuix d'un científic davant d'una pissarra)

  Tercer Premi per a Elisa Ferrer Baldomà (vegeu-ne el dibuix d'una científica somrient)

Nens de 13 a 18 anys de Barcelona i Tarragona

  Primer Premi per a  Ferran Fitó Gasol (vegeu-ne el seu dibuix d'un científic amb dificultats

  Segon Premi per a Marc Carreres Garriga (vegeu-ne el seu dibuix d'un equip de científics)

  Tercer Premi per a Anna Bach Valls  (vegeu-ne el seu dibuix d'un astrònom)  

Nens de 6 a 12 anys de Girona i Lleida

  Primer Premi per a  Sara Tejada Angulo (vegeu-ne el seu dibuix d'un científic al seu laboratori

  Segon Premi per a  Joan Matas Casadevall (vegeu-ne el seu dibuix El vol del peix àliga)

  Tercer Premi per a Otis Franco Drayson (vegeu-ne el seu dibuix sobre Marie Curie)

Nens de 6 a 12 anys de Barcelona i Tarragona

  Primer Premi per a  Aleix Seguí Ugalde (vegeu-ne el seu dibuix d'un investigador químic

  Segon Premi per a Marcel Llargués Figueras (vegeu-ne el seu dibuix sobre què és (i què no és) la recerca )

  Tercer Premi per a Paula Armero Ramón (vegeu-ne el dibuix sobre una astrònoma)

 

Només hi havia 12 possibles premiats, i això ha fet impossible distinguir-ne la qualitat d'altres dibuixos excel.lents.  Cal felicitar tots els participants per el magnífic esforç realitzat!

Els gairebé 350 dibuixos rebuts s'utilitzen per analitzar quina imatge dels científics en tenen els nens, tal i com s'explica al projecte El Científic Dibuixat. Alli trobareu comentaris als dibuixos rebuts i explicacions sobre la imatge que ofereix el cinema i la literatura sobre la ciència.

 

Un marc de confiança i utilitat

En aquest dibuix, l'autora (Paula Armero, de 8 anys, resident a Gavà)  es serveix d'objectes propis a la recerca espacial, tot i que limita excessivament aquest objectes, entre molts altres possibles, a un telescopi, una esfera i, evidentment una finestra oberta d'on provenen els reflexes dels astres.

La composició és ordenada, clara i els actors ocupen el seu corresponent espai.

Aquests elements gràfics permeten inferir uns continguts convencionals que donen sentit i enriqueixen la imatge, creen un context exclusivament orientat a l'observació còsmica i, sempre, dins un marc de confiança i utilitat.

El científic, amb el seu optimisme, així ho manifesta.

Comentari de Jordi Pericot

Ordre, netedat, precisió, prevenció....

Des del punt de vista de la re-presentació analògica, aquest treball (dibuixat per Marc Carreres Garriga, de 13 anys i resident a Barcelona) és força reeixit. Els elements bàsics hi són representats amb fidelitat i seguint les regles de la perspectiva i la lògica.

El dibuix posa èmfasi en representar fidelment un espai ampli que permeti la mobilitat i la tasca científica dels actors .

De l'ús d'aquestes imatges, se'n infereixen valors que fàcilment s'associen al treball científic: ordre, netedat, precisió, prevenció.. en un espai ampli i net que facilita la convivència i el treball en equip i prevenció.

Comentari de Jordi Pericot

La recerca com a una tasca positiva, agradable, útil

En aquest dibuix es veu que els elements gràfics que el dibuixant (el tortosí Aleix Seguí, de 7 anys) ha escollit per representar un científic són pertinents , si tenim en compte la seva edat. Es tracta d'artefactes de laboratori on es mostra una mescla de colors primaris  que dóna com a resultat uns sorprenents colors compostos. Els elements re-presentats són pertinents i suficients, si tenim en compte que es centren en aquest experiment únic.

El científic és jove i té un tarannà alegre. La joventut i optimisme del personatge permet identificar la recerca científica com una tasca positiva, a
gradable, útil.  La emotivitat que desperta ajuda a aproximar-se al dibuix amb una bona disposició  i a veure el científic amb simpatia.

Comentari de Jordi Pericot  

 

El Ratolí Científic

El món a l'inrevés: un ratolí gegant fa de científic amb humans. El seu aspecte benevolent deixa pocs dubtes sobre la qualitat benefactora de la seva recerca.

El dibuix ha estat realitzat per Martí Rosés, un noi de 16 anys.

Aquest excel·lent dibuix és un bon exponent de la predilecció que senten els joves catalans pels temes relacionats amb la química i la biologia, tal i com s'explica a Quina mena de ciència mostren els dibuixos fets pels nens?

Astrònom

Un astrònom al seu laboratori, envoltat de fòrmules i estris diversos, segons el dibuix realitzat per Anna Bach Valls, de 13 anys.

Destaca la presència d'un potent telescopi, l'instrument de ciències físiques més emprat (vegeu Quina mena de ciència mostren els dibuixos fets pels nens? ).

Científica somrient

A partir dels 12 anys s'observa, amb molta freqüència, la influència dels mass media en les representacions que els nens fan dels científics. Això fa que els rostres no expressin tant emocions i sentiments particulars del personatge com expressions estandarditzades de les imatges de referència

 Aquesta científica ha estat dibuixada per Elisa Ferrer, de 14 anys.

Per a més informació, llegiu el text Què expressen els rostres dels científics dibuixats?

Les dificultats del científic

En aquest magnífic dibuix, en Ferran Fitó Gasol, un nen de 14 anys de Manresa, representa a un científic força arquetípic ja que es tracta d'un home, va vestit amb bata blanca i duu ulleres. A més té un cabell una mica esbojarrat. Aquests elements son característics de la imatge dels investigadors que han difós àmpliament les obres de ficció, sobretot les pel·lícules i el cinema, des de Victor Frankenstein al desconegut professor Rius de Reus.

A més, el científic del dibuix sembla treballar sol i aïllat. Potser fa feina en secret? Aquest és un altre element arquetípic, tal i com s'explica al text Faetont o Frankenstein? La ciència com a creadora de mites moderns.

El dibuix que ens ocupa arriba a uns nivells de detall extraordinaris que ens mostren com és el món  imaginari d'aquest investigador, i que inclouen dos terraris, cameres, lupes i microscopis, llibres, aparells informàtics i una interessant paperera plena a vessar, símbol probablement d'una producció científica intensa.

Científic davant d'una pissarra

Aquest científic d'aspecte poc polit ens observa davant d'una pissarra polena de fòrmules. El seu autor és Jaume Ros Pujol, de 13 anys d'edat.

Les fòrmules i símbols matemàtics són presents en algunes de les representacions dels científics, tal i com explica el text Quina mena de ciència mostren els dibuixos fets pels nens?

Científic al laboratori

Un científic ens observa, amb aire un xic absent, des del seu ben equipat laboratori, segons aquest dibuix realitzat per Sara Tejada, d'onze anys.

La presència d'instrumental de laboratori és una constant de molts dibuixos, tal i com explica el missatge Quina mena de ciència mostren els dibuixos fets pels nens?  

Recerca sota el mar

Un científic analitza sota l'aigua els moviments d'una impressionant mena de rajada. El dibuix ha estat realitzat per Joan Matas, de 12 anys d'edat.

Alguns dels dibuixos fets pels nens mostren a científics a l'aire lliure, encara que no es tracta de l'escenari més habitual, tal i com s'explica al text Quina mena de ciència mostren els dibuixos fets pels nens?   

Marie Curie fent feina

Una somrient Marie Curie fa feina al seu laboratori, ple d'acolorits pots i artefactes, segons la representació de Otis Franco, de 10 anys d'edat.

Per a més informació, llegiu el text Quina mena de ciència mostren els dibuixos fets pels nens?