Notícies | Totes les àrees

El canvi climàtic canviarà la nostra vida

13 març 2007 | Notícies, Totes les àrees

El Panell Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic ha presentat un informe elaborat per més de 2.000 científics que no deixa dubte sobre la gravetat del procés d’escalfament que afecta al nostre planeta.

L'informe, anomenat Climate Change 2007: The Physical Science Basis i presentat el passat dia 2 de febrer a París, recull el coneixement científic que tenim avui sobre les causes del canvi climàtic i dibuixa diverses projeccions de futur sobre els seus efectes.

L'informe deixa fora de dubte que el clima de la Terra està canviant, i que ho fa molt de pressa. Onze dels darrers dotze anys (1995-2006) es situen entre els 12 anys més càlids des de 1850, segons el registre dels instruments. La Terra s'escalfa, i ja no hi ha dubte que la causa principal n'és l'emissió de gasos d'efecte hivernacle que genera l'activitat humana.

Però el pitjor està encara per venir. La temperatura podria pujar fins a 4 graus al llarg del proper segle. Les onades de calor i els aiguats seran cada cop més freqüents, mentre que la pluja tendirà repartir-se pitjor al llarg de l'any. Tot plegat pot comportar un augment notable de l'aridesa a la regió Mediterrània i provocarà alteracions notables en la nostre manera de viure, tal i com descriuen Iolanda Filella i Josep Peñuelas al seu article  Canvi de clima, canvi de vida, publicat a la revista Métode. Aquests dos investigadors del CREAF expliquen que  "al nostre país disminuirà la humitat del sòl i el subministrament d’aigua, amb els consegüents problemes per a l’agricultura, el risc d’incendis o el turisme. Les altes temperatures i les onades de calor poden afectar les tradicionals destinacions turístiques de l’estiu, i les condicions menys segures de neu a les estacions d’esquí poden fer malbé el nostre turisme hivernal."

En la mateixa línia s'expressa el Informe sobre el Canvi Climàtic a Catalunya, un text de referència per copsar com es veuran afectats els sistemes biològics, econòmics i socials a casa nostre.

Recentment, el Departament de Medi Ambient i Habitatge ha creat la Oficina del Canvi Climàtic amb l'objectiu d'estudiar les polítiques adequades per tal de mitigar-ne els efectes.