Notícies

Com veuen els nens als científics?

22 desembre 2009 | Notícies

Una imatge estereotipada… però no tant.

La majoria dels dibuixos representen homes, químics, amb bata blanca i que treballen dins d’un laboratori.

Una de els activitats de la Nit De la Recerca 2009 va consistir en el concurs de dibuix Com és un científic o científica? , pel qual els nens i joves participants han representat gràficament quina és la seva visió dels investigadors. L’anàlisi dels dibuixos rebuts mostra unes tendències generals que van en la línea d’altres estudis d’aquest tipus realitzats anteriorment a Catalunya ( veure el projecte El científic dibuixat ) i a la resta del món (1).

Homes, químics i amb bata blanca

A l’espera de l’anàlisi definitiu, de moment hem estudiat una mostra dels dibuixos rebuts. La metodologia ha estat analitzar amb quina freqüència apareixien els indicadors utilitzats per autors com ara Chambers (2) amb l’objectiu de determinar fins a quin punt els dibuixos presenten una imatge estereotipada. Les primeres dades obtingudes apunten en la següent direcció:

1/ La recerca es fa dins d’un laboratori: un 70% dels dibuixos mostra científics tancats dins d’un laboratori. Només un 20% dels casos mostren escenaris a l’aire lliure (l’altre 10% no es pot atribuir a cap escenari)

2/ Els científics porten bata blanca. Almenys això es el que passa en un 60% dels dibuixos. En un 35% porten ulleres.

3/ Hi predominen els químics. Un 55% dels dibuixos inclouen estris de laboratori identificables amb la química, com ara matrassos. I en un 25% apareixen instruments propis de l’astronomia.

4/ Dominen els homes. Un 40% dels dibuixos reprodueixen homes científics, un 25% reprodueixen dones i un altre 25% mostra junts a científics d’ambdós sexes.

Tòpics recurrents

Aquests resultats no indiquen res de nou. Són una nova constatació d’un fet prou conegut, i es que els nens incorporen tot un seguit de tòpics quan dibuixen als científics. Això es prou evident en el tema de gènere. Un altre estudi fet a Catalunya l’any 2007 (vegeu el projecte El científic dibuixat ) sobre 250 dibuixos indicava que els científics dels dibuixos són homes en un 64% dels casos, i dones en el 21% dones. I només en el 3% restant inclou personatges d’ambdós sexes. En aquest treball es veia que el 56% dels dibuixos inclouen la bata blanca i el 46% les ulleres. Pel que fa a la dedicació, la gran majoria s’inclou dins el sector de la química (els dibuixos inclouen matrassos erlenmeyer en un 48%, alambins en un 20% i provetes en un 14%). I finalment el lloc de treball és essencialment el laboratori, on es situa la persona que es dedica a la ciència en un 60%, mentre que un entorn natural és molt menys representat i es redueix al 6,8%.

La influència dels mitjans

Com explicar aquests resultats? Quan un nen dibuixa un científic amb bata blanca, ho fa per que creu que tots els científics porten bata blanca? O ho fa per que és una convenció visual que permet identificar ràpidament la representació? Questions com aquesta són motiu de debat i de recerca entre els experts. De tota manera, molts investigadors creuen que els nens estan molt influïts pels científics de la ficció. Pel·lícules, còmics o novel·les mostren un seguit d’imatges recurrents sobre els investigadors, que coincideixen amb la imatge que dibuixen els nens. Fins a cert punt, doncs, els nens reflecteixen en els seus dibuixos allò que la ficció els fa veure.

D’altra banda, si bé els dibuixos presenten encara un cert nombre de tòpics, també es veuen actituds que apunten a una visió més realista. En el cas dels dibuixos de la Nit De la Recerca 2009, si bé encara hi dominen llargament els homes, el fet que un 25% dels dibuixos representin a dones científiques, i que un altre 25% representin homes i dones junts és una bona mostra de realisme.

 

(1) Finson, K.D. 2002. Drawing a scientist: What we do and do not know after fifty years of drawings. School science and mathematics, 102(7): 335 – 345

(2) Chambers, D. W. 1983. Stereotypic images of the scientist: The draw a scientist test. Science Education, 67