Notícies

Com és un científic o científica?

04 desembre 2012 | Notícies

La data de presentació dels dibuixos ha estat prorrogada fins al 21 de desembre de 2012!
 
Quin aspecte tenen els investigadors? Què fan? Dibuixeu-los i sabrem què en penseu.
Mitjançant el concurs de dibuix Com és un científic o científica? es pretén apropar la figura de les persones que fan recerca al públic jove. A més, a través de les obres presentades, volem conèixer com percep la joventut la professió científica.
La data màxima de presentació d’originals és el 21 de desembre de 2012.
Poden participar en el concurs els nens i nenes i joves de 6 a 14 anys d’edat empadronats i empadronades en una localitat catalana. Cada participant ha de presentar un únic dibuix acompanyat d’un títol i una breu explicació del seu significat.
Es lliurarà un premi als tres dibuixos finalistes de cadascuna de les categories.
Per a més informació, i per accedir a l’imprès de participació, consulteu Com és un científic o científica?
El concurs està organitzat conjuntament per la Càtedra de Cultura Científica i de Comunicació Digital de la Universitat de Girona i per la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, mitjançant el portal Recerca en Acció.
La percepció social dels científics
El resultat d’aquest tipus de concurs ajuda a conèixer la percepció social que té la societat dels científics. Per a més informació podeu accedir al projecte El científic dibuixat, impulsat per Recerca en Acció.