Resultats de la cerca:

(Vídeo)jocs | ESO | Física | Infantil i Primària

(Vídeo)jocs

Torres de Hanoi

Torres de Hanoi

La tour d'Hanoi Consisteix en una base amb tres varilles on insertar els 5 discs. S'han de moure...