Notícies

Aigua, vida i mines d'or als Andes

02 febrer 2010 | Notícies

Preparem el seguiment dels impactes generats per la industria minera a una regió peruana

Recerca en Acció prepara un proper projecte. Estem a punt d’endegar el seguiment del impacte ambiental generat per la indústria minera de la regió de Cajamarca, una zona andina situada al nord del Perú. Així, coneixerem les mines d’extracció d’or de la regió, els problemes de contaminació que generen i com incideixen sobre la població local.

El projecte serà dut a terme per Cristina Yacoub, membre del Grup de Recerca en Cooperació i Desenvolupament Humà de la Universitat Politècnica de Catalunya (GRECDH), que ens explicarà la seva tasca des del terreny.

Entre d’altres aspectes, coneixerem els paisatges i ecosistemes de la zona, la indústria minera i els efectes dels contaminants sobre el medi i la gent.