L'evapotranspiració de les plantes

L'evapotranspiració de les plantes

Amb aquest experiment es vol demostrar el fenomen d’evapotranspiració en les plantes. Com es pot veure al vídeo, les plantes absorbeixen aigua i l’alliberen per les fulles. Aquest fenomen s’anomena evapotranspiració. Les plantes amb més superfície...