26: Avui hem tingut visita!

26: Avui hem tingut visita!

Avui ens han tingut una visita molt especial a l’excavació de Sotstinent, ha vingut un equip de reporters que estan preparant un nou programa per Barcelona Televisió, i per la xarxa de televisions locals. La productora d’aquest projecte és  VERANDA TELEVISIÓ, i el nom...
25: Estucs i pintures

25: Estucs i pintures

Hem trobat pintures! Pintures d’època romana sí, encara per concretar la seva cronologia, possiblement emmarcades entre el segle I i el III de la nostra era, però potser no tan espectaculars o sumptuoses com les imaginen en sentir la paraula… pintures...
24: Avenç sobre el coneixement de l’indret excavat

24: Avenç sobre el coneixement de l’indret excavat

Com ja es va comentar en la darrera fase d’excavació un dels objectius principals de la intervenció arqueològica a l’exterior de la muralla romana de Barcino era establir la cronologia del seu procés de construcció i la dinàmica d’ocupació d’aquest espai.   Si bé...
23: Què hi ha sota aquest segle III dC?

23: Què hi ha sota aquest segle III dC?

L’evolució i la dinàmica d’una ciutat en constant creixement, ha fet de Barcelona un gran contenidor d’un munt de traces arqueològiques de tots els períodes cronològics. L’alt grau de riquesa de la ciutat, no cal dir-ho, donada la seva importància a la Mediterrània...
21: La paleobotànica a Sotstinent Navarro

21: La paleobotànica a Sotstinent Navarro

Al llarg d’aquest blog hem anat explicant diferents fets de l’arqueologia urbana, a  nivell de continguts, metodologies i recerca. Sotstinent Navarro està sent una intervenció global, on hi ha diferents tècniques que hi tenen cabuda.   Arran de la descoberta del...
20: Be pol•len my friend

20: Be pol•len my friend

Vivim permanentment immersos en un núvol de pol•len, una mena d’icloud pol•línic que tot i ser invisible, no és gens virtual. Contínuament respirem i ens empassem grans de pol•len, que a més, sen’s adhereixen als cabells i a la roba, es depossiten sobre les nostres...
19: Trepitjant els carolingis

19: Trepitjant els carolingis

Després de reprendre els treballs a la intervenció de la muralla romana a Sotstinent Navarro, li hem dedicat uns dies, entre altres tasques, a buidar un retall d’època carolíngia (segles IX-X) amb el qual ens hem topat. És prou gran, ja que presenta una forma...
18: Barcino, comencem una nova fase d'excavació

18: Barcino, comencem una nova fase d'excavació

Ja tornem a ser aquí amb noves informacions sobre la intervenció arqueològica al carrer Sotstinent Navarro de Barcelona. Hem fet un breu descans, però, com tota intervenció necessita uns permisos i una tramitació administrativa, i aquest procés, ha durat una mica més...
Els secrets de Barcino

Els secrets de Barcino

Excavem la muralla romana de Barcelona La colònia romana Iulia Augusta Faventia Paterna Barcino va ser fundada per l’emperador August, a l’entorn de l’any 10 aC. Després de vint segles, l’antiga colònia ha esdevingut l’actual Barcelona. Un dels elements més...