11: Què són les tècniques analítiques?

11: Què són les tècniques analítiques?

Avui us volem explicar quines són les principals tècniques analítiques que utilitzem. S’anomenen: – Microscopia de rastreig (SEM) – Difracció de raigs X (DRX) – Espectroscòpia òptica d’emissió (ICP-AES) – Espectrometria de masses...
10: Anem a tractar les mostres al laboratori!

10: Anem a tractar les mostres al laboratori!

Ara ja hem recollit totes les mostres a ambdues estacions de mostratge: a Barcelona i al Montseny. També hem pesat els filtres. El següent pas consisteix al seu tractament al laboratori. Degut a la gran variabilitat de compostos que poden formar les partícules...
9: Pesem els filtres al laboratori!

9: Pesem els filtres al laboratori!

Avui retornem al laboratori amb els filtres ja mostrejats. Quan es reben els filtres al laboratori, se’n fa un llistat amb tots els filtres que s’han rebut així com les dades que ens han marcat les estacions de mostratge als sobres (dades de mostratge):...
7: Anem a preparar els filtres!

7: Anem a preparar els filtres!

Abans de començar la campanya de mostratge hem de preparar el material i, un dels aspectes més importants de la nostra recerca són els filtres. Per tal de fer un mostratge de partícules atmosfèriques s’utilitzen diferents tipus d’instruments. La majoria...
6: Propietats del material particulat (PM)

6: Propietats del material particulat (PM)

Bon dia a tothom! Avui us parlarem dels principals components del material particulat (PM). Aquests són: matèria mineral i clorur de sodi, sulfat, nitrat, amoni i la matèria carbonosa (orgànica i elemental). El predomini de cadascun d’aquests components químics...
4: Disseny de la campanya

4: Disseny de la campanya

Selecció i ubicació de les estacions MONTSENY: perquè el Montseny? Efectes dels aerosols sobre el clima i d’altres efectes Avui, al llarg d’aquest matí, ha plogut fang sobre Barcelona. Ho heu vist? Hem estat treballant en els informes sobre els episodis...
3: Disseny de la campanya

3: Disseny de la campanya

Selecció i ubicació de les estacions BARCELONA, per què Barcelona? Efectes en la salut. Les partícules en suspensió tenen un impacte demostrat en la salut humana. D’aquí l’especial interès de l’estudi d’aquest contaminant atmosfèric....
Sopa de lletres

Sopa de lletres

Contaminació atmosfèrica Descobreix els noms de 14 activitats humanes i/o tecnologies que hi ha amagades en aquesta sopa de lletres. Si vols jugar, imprimeix el document de la SOPA DE LLETRES per tal de trobar totes les activitats humanes i/o tecnologies que poden...