Dolç Cicle de les Roques

Dolç Cicle de les Roques

Dolç Cicle de les Roques és la simulació del cicle natural de les roques en geologia. L’objectiu és consolidar els tres grups de roques segons el seu origen sedimentàries, mòrfiques i magmàtiques i entendre que unes roques poden esdevenir unes altres segons quin...