Biodiversitat Virtual

Biodiversitat Virtual

Biodiversitat Virtual és una base de dades de fotografies GEO localitzades classificades en dotze temàtiques (plantes, invertebrats, aus, fons i líquens, peixos i algues, hàbitats i impactes, etnografia, geologia, fenòmens atmosfèrics, vida microscòpica, mamífers,...