Plant·tes

Plant·tes

Plant·tes és un projecte de ciència ciutadana que proposa informar de la localització de plantes al·lergògenesa l’entorn i el nivell de risc d’al·lèrgia (baix, mitja i alt) en funció del seu l’estat fenològic (planta sense flor i/o amb fruit, flor tancada, flor...