La dilatació dels líquids

La dilatació dels líquids

Els infants d’aquesta escola utilitzen astutament aigua calenta i aigua amb gel, i diversos recipients, per demostrar com els líquids es dilaten quan augmenta la temperatura i es contrauen quan disminueix. Es tracta d’un experiment senzill però molt visual i efectiu....
L'evapotranspiració de les plantes

L'evapotranspiració de les plantes

Amb aquest experiment es vol demostrar el fenomen d’evapotranspiració en les plantes. Com es pot veure al vídeo, les plantes absorbeixen aigua i l’alliberen per les fulles. Aquest fenomen s’anomena evapotranspiració. Les plantes amb més superfície...
L’aigua entra sola

L’aigua entra sola

El vídeo mostra que els canvis de temperatura produeixen variacions de pressió i, per tant, moviments estranys dels líquids. En primer lloc, veiem que en tapar la flama encesa amb un pot buit, s’ha consumit l’oxigen i en conseqüència s’ha apagat la flama. I en quedar...